Home / Izložba /
Histarska božanstva na rimskim spomenicima
Moramo se posebno osvrnuti na sferu religijskog kontinuiteta u razdoblju rimske prevlasti. Pregledom pojave predrimskih histarskih božanstava i vjerovanja koja su se sačuvala na rimskim epigrafskim spomenicima saznajemo njihova imena. Najizrazitija je brojnost ženskih božanstava u odnosu na samo jedno ime muškog božanstva.
Eia se pojavljuje u posvetama, imenovana kao Augusta na trima natpisima iz Pule, na dvama iz Nezakcija (gdje se veže uz italsku Bona dea) i na jednom natpisu iz Dvigrada.
U Puli je pronađena ara posvećena božici Iki Aug(usti), dok je iz Plomina poznata Ica (Aug)usta, kojoj je ara bila postavljena nad izvorom pa se može pretpostaviti da se radi o zaštitnici voda.
Dijelom lokalne tradicije smatra se i Iria, u rimskoj interpretaciji Iria Venere.
Spominje se Boria, koja se poistovjećuje s burom, jakim vjetrom.
Nebres se smatra lokalnom nimfom.
Seixomnia Leucitica spominje se na spomeniku pronađenom kod Karojbe (Rovinjsko Selo). Smatra se da predstavlja neko lokalno istarsko božanstvo, na što joj i samo ime upućuje.
Sentona i Trita Augusta pronađene su na području Istre, ali češće na liburnskom prostoru i predstavljaju ilirska imena, pa su vjerojatno i božanstva takvog porijekla.
Jedino muško božanstvo predrimskog porijekla - Melosocus (numi Melosoco Augusto), poznato je s više natpisa. Dva su pronađena kod crkve sv. Teodora kod Raklja, odnosno Krnice. Nedavno je još jedan žrtvenik s grčkim natpisom, posvećen Melosocusu izvađen iz jame Golubinčina, također nedaleko od Raklja, a na istom se mjestu izgleda nalazi još jedan ulomak s posvetom istom božanstvu. Melosocus je potvrđen i kao osobno ime u Istri, gdje se završetak na -ocus pojavljuje na mnogim osobnim imenima.

Imena Histra na rimskim spomenicima

Osim imena histarskih božanstava, na rimskim epigrafskim spomenicima sačuvana su osobna histarska imena, posebno u središnjoj i sjevernoj Istri. To su npr. Voltimesis, Polla, Opla, Balbica, Petale, Pletor, Hostila, Melosocus, Megaplinus itd. Histarskim gentilnim imenima pripisuju se Cornuinus, Flaemica, Lauricius, Mariarius, Tocerinus, a osobnim još Bito, Cofius, Menda, Omuncio, Orfo, Querqui, Suefia, Tommus, Turrus, Velsonis i Voltiomna.