Home / Izložba /
Cilj izložbe o Histrima
Još prije 130 godina, 1883., u Bermu je iskopavana prva nekropola starih Histra. Od tada pa do danas provedena su brojna istraživanja, najčešće njihovih nekropola, ali istraživan je i pokoji skroman detalj na gradinama. Objavljene su brojne studije o oblikovanju i razvoju njihove kulture. Posebni radovi posvećeni su samo jedinstvenoj grupi kamenih skulptura pronađenih u Nezakciju, političkom i duhovnom/religijskom središtu Histra. Stoga nam se činilo potrebnim upoznati današnje stanovnike Istre, kao i njihove goste, sa svijetom koji je na ovim prostorima postojao prije nas, u razdoblju od 12. st. pr. Kr. do rimske prevlasti. Izložbom je predstavljeno ono što trenutačno znamo o Histrima, a što se svakim novim iskopavanjem i suradnjom s različitim znanostima, posebno prirodoslovnim, stalno dopunjuje.